Saltar cursos disponibles

Cursos disponibles

Realizar as operacións da xestión administrativa de compravenda de productos e servizos, tesourería e persoal, así como a introdución de rexistros contables predefinidos, previa obtención e procesamento e arquivo da información e documentación necesaria mediante os soportes convencionais ou informáticos axeitados, seguindo instruccións definidas, en condicións de seguridade, respeto á normativa vixente e atendendo a criterios de calidade definidos pola organización.

El manejo y aplicación de productos fitosanitarios exige un nivel adecuado de formación y especialización para conseguir una sensibilización adecuada en materia de seguridad alimentaria y la gestión sostenible de los recursos naturales.

El Real Decreto 1311/2012, establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. Y normaliza la formación necesaria para cada tipo de usuario/aplicador, siendo obligatorio para realizar este tipo de actividad.